Werkwijze

Onze werkwijze is voornamelijk gestoeld op NLP.

Wat houdt NLP in?
NLP staat voor: Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro betekent dat alles wat we denken, doen en voelen en de interactie hiertussen, voortkomt uit het zenuwstelsel.

Linguïstisch duidt erop dat wij onze ervaringen en indrukken, vanuit dat zenuwstelsel, aangeven met taal. Ieder persoon heeft zijn eigen taalpatroon.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze denk- en gedragspatronen. Wanneer we daar inzicht in hebben kunnen ze leiden tot anders denken en ander gedrag.

De kracht van NLP is dat het aangrijpt op het denken, doen én voelen. Op die manier lukt het om oude patronen te doorbreken en problemen op te lossen.